Podniesienie konkurencyjności JG GROUP

Wniosek o dofinansowanie nr: POPW.01.04.00-06-0013/21

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności JG GROUP poprzez wdrożenie na rynek innowacji produktowej i skuteczne wykorzystywanie wzornictwa

w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.4 Wzór na konkurencję II etap

Okres realizacji: 01.08.2021-31.01.2023 r.

W ramach projektu JG Group Sp. z o.o. planuje poprawę wzornictwa usług w działalności związanej z produkcją narzędzi skrawających, dywersyfikację produkcji zakładu, poprzez wprowadzenie do produkcji nowych produktów i usług: PRODUKCJA FREZÓW DO OBRÓBEK KÓŁ ZĘBATYCH I WIELOWYPUSTÓW w technologii Skiving+ – innowacja produktowa na poziomie firmy i kraju. Skiving+ została podzielona na komponenty: Skiving+ Standarized – gotowe wyroby oraz Skiving+ Special Solutions – usługa personalizacji narzędzi Skiving+ Standarized. Ofertę uzupełni ich regeneracja. W ramach innowacji procesowej zostanie wdrożona usługa Skiving+ tj. INNOWACYJNE WSPARCIE klienta i Wnioskodawcy poprzez utworzone narzędzie na stronie internetowej nowego produktu: Client+ i Check up+.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki zwiększeniu stopnia wykorzystywania wzornictwa w działalności bieżącej i przyszłej oraz wdrożeniu na rynek innowacji produktowej, zwiększenie atrakcyjności marki własnej. Zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy pozwoli wdrożyć nowe produkty. Wdrożenie procesów wzorniczych na różnych obszarach działalności firmy od produkcji poprzez sprzedaż, zarządzanie, marketing pozwoli firmie osiągnąć wyższy etap rozwoju. Celem projektu jest dywersyfikacja działalności firmy, zwiększenie przychodów.

Całkowita wartość Projektu: 6 165 630,00 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 000 400,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 987 440,00 zł